FILSAFAT TIMUR : Sebuah Pengantar ke Pemikiran Timur

Di antara serangkaian buku filsafat timur terbitan Jalasutra, buku ini termasuk buku pertama yang menyajikan pemikiran Timur yang mencakup pemikiran India, Cina, dan Islam. Isi buku ini berkisar pada pokok-pokok pemikiran yang sesuai dengan fungsinya sebagai pengantar ke pemikiran-pemikiran Timur. Penyampaian yang sederhana dapat menarik para pembaca untuk melanjutkan pada karya-karya yang lebih dalam.