GAJAH MADA Jilid 3 ; Sumpah di Manguntur

Untuk mewujudkann keinginanku atas Majapahit yang besar,” ucap Gajah jah Mada dengan ‘m t I” g’ u deng suara lantan “untuk mewujudkan mimpi kits semua, aku bersumpah akan menjauhi hamukti wiwaha, sebelum cita-citaku dan cita-cita kits bersama itu terwujud. Aku tidak akan bersenang-senang dahulu. Aku akan tetap berprihatin dalam puasa tanpa ujung semata-mata demi kebesaran Majapahit. Aku bersumpah untuk tidak beristirahat. Lamun huwus kalah Nusantara ingsun amukti pals. Lamun kalah ring Gurun, ring Seram, Tany’ungpurw, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasek, samana ingsun amuktipalapa!