Karya Lengkap Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi, Jilid 2: Puisi dan Ceretera

Karya Lengkap Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi jilid ke-2 menampilkan dua syair dan tiga prosa. Dua syair ini adalah Syair Singapura Terbakar Api dan Syair Kampung Gelam Terbakar. Prosa yang ditampilkan dalam buku ini adalah dua versi Ceretera Kapal Asap dan Ceretera Haji Sabar Ali.

Dua syair yang diangkat memang memaparkan kejadian yang sama, namun sering disalah artikan oleh banyak pihak. Keduanya memang mengisahkan kejadian yang sama namun dengan pendekatan yang bertentangan.

Syair Kampung Gelam Terbakar memumpunkan perhatian pada orang Eropa sehingga sering dianggap sebagai upaya Abdullah untuk terkenal. Sebaliknya, dalam Syair Singapura Terbakar Api, Abdullah mengecam pemerintah kolonial Inggris. Lebih daripada itu, Munsyi Abdullah mengangkat derita Baba Tionghoa Melaka korban kebakaran sambil menampilkan adat dan bahasa Sang Baba.