Sari Sejarah Filsafat Barat Jilid I

Sari Sejarah Filsafat Barat ini terbagi dalam 2 Jilid. Jilid pertama ini akan membawa kita memasuki sejarah filsafat barat pada zaman Pra Sokrates (kuno) hingga masuk pada zaman pertengahan (skolastik). Buku yang tak terlalu tebal untuk dinikmati ini memang dibuat secara berjilid dan berkelanjutan agar lebih mudah dipahami dan diserap.