SIRAH RASULULLAH SAW ; Perjalanan Hidup Manusia Mulia

Rasulullah saw. adalah manusia teragung yang pernah lahir ke dunia ini. Sejarahnya selalu dirindukan oleh para pembacanya. Keluhuran budi pekertinya senantiasa dikenang oleh siapa pun, baik teman maupun lawan. Itu sebabnya, Allah SWT berfirman, Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar, berbudi pekerti yang luhur. (QS al-Qalam [68]: 4)

Buku ini menyajikan secara lengkap perjalanan hidup Rasulullah saw. mulai kabar kelahirannya dalam Taurat dan Injil, kelahiran dan masa kecilnya, pengutusannya sebagai nabi dan rasul, masa dakwah awal Islam, peperangan-peperangan yang dialaminya, Fathu Makkah, pengiriman duta-duta Islam, sampai akhir hayat beliau.

Kerinduan kepada beliau semoga sedikit terobati setelah Anda menuntaskan bacaan dalam buku ini. Semoga kita dapat meneladani akhlak dan sunnah-sunnah beliau sehingga kita tidak hanya pandai mengaku sebagai umatnya. Namun, kita juga diakui oleh beliau sebagai umatnya sehingga berhak mendapat syafaatnya pada Yaumul Akhir nanti.