Tagore dan Masa Kanak-Kanak

Bagi Rabindranath Tagore–penyair, pelukis, pencipta lagu, dan peraih Nobel Sastra 1913–masa kanak yang lepas bebas merupakan awal menuju pribadi yang sehat. Sebanyak 25 cerita pendek terpilih dalam Tagore dan Masa Kanak ini berkisah antara lain tentang seorang anak dan ayahnya dan seorang cucu dengan kakeknya. Percakapan yang terjalin terasa segar, jenaka, cerdas, dan liar. Dicerita kan pula masa kanak-kanak sang pujangga, kenangan, kekonyolan, dan khayalannya yang melambung tinggi. Seluruh cerita seperti mengingatkan kita pada syairnya: “Where the mind is without fear and the head is held high; Where knowledge is free; Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic wall…”