M. QURAISH SHIHAB MENJAWAB : 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui – M. Quraish Shihab

Tanpa bermaksud memudah-mudahkan- yang bisa berujung pada kecenderungan “serba boleh” – jika dipahami dan dihayati dengan cara yang benar sesungguhnya Islam memang memberikan banyak kemudahan kepada para pemeluknya. Salah satu upaya untuk mendapatkan dalam mengamalkan Islam adalah bertanya kepada ulama atau orang yang memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam seputar ajaran Islam.

Buku ini menghimpun sekitar 1001 tanya-jawab seputar masalah-masalah keislaman yang diajukan kepada M. Quraish Shihab, seorang ahli tafsir, yang kita kenal memiliki pengetahuan yang luas dalam khazanah keilmuan Islam. Di dalamnya, semua masalah yang diajukan dicarikan rujukannya dalam sumber-sumber ajaran Islam. Sehingga buku ini sangat cocok dijadikan sebagai panduan dalam menyikapi aneka persoalan yang melingkupi kita.