Masyitoh Pustaka Jaya

Muslim sejati dengan iman yang kukuh
Pasti merindukan dirinya sendiri maupun saudara-saudaranya
Untuk kukuh seperti Masyitoh
Berani mati demi imannya kepada Allah
Hanya Allah sajalah yang patut disembah,
Bukan manusia, benda ataupun kekuasaan
Seperti Fir’aun yang patut disembah
Masyitoh tidak sudi menyerah kepada kehendak Fir’aun
Sang raja yang menjadi lambang manusia serakah yang mengaku diri sebagai Tuhan.