Muhammadanisme

Buku ini menyajikan kuliah-kuliah Snouck Hurgronje mengenai Islam menyangkut sejarah dan asal usulnya, perkembangan Islam sebagai sebuah agama dan sistem politik, serta kondisinya hingga sekarang. Dalam buku ini, tampak sosok Snouck Hurgronje bukan hanya sebagai seorang orientalis, tetapi juga sebagai seorang ilmuwan, sejarawan, pribadi, dan penasihat politik Hindia Belanda.

Pengetahuan dan pemahamannya yang mendalam tentang Islam merupakan buah dari penelitiannya yang dilakukan di Arab Saudi, mengkaji pelbagai kehidupan kaum Muslim di sana dan mndokumentasikannya. Selama bertahun-tahun, Snouck juga bergaul dengan para ulama dan kaum Muslim di Indonesia, yang menjadikannya memahami pelbagai tradisi, bahasa, dan agama suku-susku di Indonesia.

Sebagai seorang Orientalis kawakan, Snouck masih menjadi sosok kontroversial. Bagi masyarakat dan pejabat Barat, ia selalu menampilkan dirinya sebagai seoarang ilmuwan. Sebagai ilmuwan, ia banyak memberi nasihat pada pemerintah Barat berkaitan dengan “masalah-masalah kaum Muslim”. Namun, ia juga senantiasa menampilkan dirinya sebagai “Muslim yang taat” di hadapan masyarakat Islam hingga ia tampil bak seorang Arab dengan nama Abdul Ghaffar, yang piawai memberi kuliah ihwal Islam, baik yang menyangkut sejarah, hukum, ritual, maupun politik.