Musyawarah Burung

Musyawarah Burung merupakan puisi bergaya alegori yang ditulis oleh Fariduddin Attar, penyair besar sufi yang hidup sebelum Jalaluddin Rumi. Konon karya Attar memiliki pengertian lebih dalam tentang alam pikiran sufi dibandingkan seluruh sajak dan prosa yang ada sesudah dia meninggal.

Fariduddin Abu Hamid Muhammad bin Ibrahim lebih dikenal dengan nama Attar, si penyebar wangi. Meski sedikit yang diketahui dengan pasti tentang hidupnya, namun agaknya dapat dikatakan bahwa ia dilahirkan pada tahun 1120 Masehi dekat Nisyapur di Persia Barat-Laut (tempat kelahiran Omar Khayyam). Tarikh wafatnya tak diketahui dengan pasti, tetapi dapat diperkirakan sekitar tahun 1230, sehingga ia hidup sampai usia seratus sepuluh tahun. Sebagian besar dari apa yang diketahui tentang dirinya bersifat legendaris, juga kematiannya di tangan seorang perajurit Jenghis Khan.
Semasa hidupnya, selain menulis Musyawarah Burung sebagai buah tangannya yang paling masyhur, ia juga menulis prosa yang tak kurang tenarnya: Kenang-kenangan Para Sufi dan Buku Bijak Bestari.