Orientalisme vis à vis Oksidentalisme

Buku ini menyuguhkan perbincangan dan dialog tentang pelbagai tema keislaman bersama para sarjana dari berbagai latar belakang. Mulai dari Shaikh Al-Azhar, mursyid Thariqah, intelektual Arab-Islam Kontemporer, para Kristen pengkaji Islam, hingga para Orientalis dan Oksidentalis. Lewat buku ini, anda akan diajak untuk mebincangkan dan menerawang Islam dari pelbagai sudut pandang.