Pintu Masuk ke Dunia Filsafat

Filsafat mempunyai sejarah yang sangat panjang. Filsafat lebih tua daripada semua ilmu dan kebanyakan agama. Walaupun demikian filsafat bagi banyak orang merupakan sesuatu yang kabur, sesuatu yang kelihatannya tidak berguna, tanpa metode, tanpa kemajuan dan penuh perselisihan pendapat. Suatu pengantar filsafat tidak akan menjawab semua pertanyaan mengenai filsafat. Buku ini memperkenalkan filsafat sebagai bagian dari usaha manusia yang lebih besar, yaitu usaha untuk mengerti dunia.