Satu Tuhan Seribu Tafsir

“… doktrin kesalehan dan dosa, surga dan neraka, serta doktrin tentang iman dan kafir, perlu ditafsir ulang. Iman tidak sekadar percaya pada adanya Tuhan dengan segala sifat-Nya, tapi juga bukti empirik kesediaan menerima pengakuan orang lain atas Tuhan dengan cara mereka. Kesalehan tidak sekadar dilihat dari ritual formal, tapi juga dari kemanfaatan hidupnya bagi orang lain.”

– Abdul Munir Mulkhan