Seri Tokoh Islam Al-Biruni: Pakar Astronomi dan Ilmuwan Muslim Abad ke-11

Al-Biruni seorang ilmuwan yang pengetahuannya menjangkau Bumi dan langitsecara harfiah. Dia menjadi perintis di banyak cabang ilmu seperti kartografi, kronologi, geografi, geometri, dan astronomi. Karya dan temuannya mencakup banyak bidang seperti ilmu pembuatan peta, penyusunan alur waktu dalam sejarah, pengukuran keliling Bumi dan jarak antar tempat, serta ensiklopedia tentang India. Buku ini mengisahkan riwayat al-Biruni, berikut segala karya dan pemikirannya, serta apa sumbangannya bagi kemajuan ilmu dalam peradaban dunia.