KEMBALI KE AKAR KEMBALI KE SUMBER : Esai-Esai Sastra Profetik dan Sufistik

Kesusasteraan Islam Nusantara yang telah berkembang sejak abad ke-15 dan 16, bersamaan dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Malaka, Demak, Ternate, Aceh Darussalam dan lain-lain, telah memainkan peranan penting dalam penyebaran agama Islam dan bahkan menjadi fundasi utama kebudayaan Islam Nusantara. Tidak dapat dibayangkan Islam akan berakar sedemikian dalam tanpa berkembangnya penulisan karya-karya keagamaan dan keilmuan, baik dalam bentuk sastra kitab, adab, karya bercorak sejarah, hikayat dan puisi-puisi sufi serta syair-syair didaktik.

Buku ini berisi karangan-karangan yang berkenaan dengan kesusasteraan Islam di Nusantara, kesinambungannya pada masa kini, peranan penulis sufi dalam perkembangan kebudayaan dan kesusasteraan Islam, estetika dan hermeneutika mereka yang canggih serta relevan pada masa kini, dan keterkaitan karya-karya mereka dengan penulis sufi Persia dan Indo-Pakistan.